۱۳۹۴ خرداد ۲۰, چهارشنبه

حسن روحاني و زوزه هاي وحشت از سرنگوني

بدون شرح

علي خامنه اي كه در مراسم مرگ دجال آه وناله ميكرد از فرط درماندگي و استيصال هيچ اشاره اي به موضوع هسته اي نكرد و به روي خودش هم نياورد.  و حالا كه  3هفته به ضرب‌الاجل هسته‌یی بیشتر باقی نمانده، روحانی هم با يك عقبگرد مأیوسانه از اظهارات خودش كه بر سر قبر خمینی كرده بود پشتك و وارو ميزند. در آن سخنرانی (13 خرداد)، روحانی با لحنی رجزگونه فریاد زد: «ما تحریمها را در هم خواهیم شکست!». اما در سخنرانی روز یکشنبه (17 خرداد) از او، تنها ذکر مصیبت درباره آثار مرگبار تحریمها شنیده شد. روحانی برخلاف معمول که هر گاه از وضعیت اقتصادی صحبت می‌کرد، چشمهایش را می‌بست و دهانش را می‌گشاد و از کاهش معجزآسای تورم و ارتقای خارق‌العاده سایر شاخصهای اقتصادی داد سخن می‌داد، این بار اقتصاد کشور را به بیماری تشبیه کرد که روی تخت بیمارستان افتاده  و در واقع رو به قبله است. دردولت روحاني جاي احمدي نژاد خالي است كه عربده ميكشي تحريمها بر ما مؤثر نيست و آنقدرقطعنامه بدهيد كه قطعنامه دانتان پاره شود.ولي مثل اينكه اين بند ازبند اين رژيم است كه قبل ازهمه درحال پاره شدن است .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر