۱۳۹۴ تیر ۲۹, دوشنبه

خامنه اي وروحاني بعد اززهرخوران اتميخامنه اي كه خليقه ارتجاع و ولي فقيه طلسم شكسته رژيم است بخوبي دريافته بودكه جام زهراگر بخورد تمام تاروپود نظامش از هم خواهد پاشيد. در حالی که 5روز از سرکشیدن جام زهر اتمی می‌گذرد ولی کشمکشها بین باندهای حکومتی هر روز بالاتر می‌گیرد. یکی از این کشمکشها بر سر این است که مردم به‌خاطر زهرخوران اتمی «جشن» گرفتند یا «عزا» ؟ باند روحانی مدعی جشن است، اما دلواپسان نظام در روزنامه‌های خود اعلام می‌کنند که مردم اصلاً این خبر را تحویل نگرفتند و از آن وعده‌هایی که داده می‌شد که مردم به خیابانها می‌ریزند و جشن می‌گیرند، هیچ خبری نیست. سردرگمي بعد ازسركشيدن جام زهرچنان همه جناحهاي رژيم را در برگرفته است كه بقول معروف ديگر سك هم صاحبش را نميشناسد. بايد به هردوجناح جنايتكار اين رژيم فاسدگفت اين تازه ازنشانه هاي سحر است باشيد تا شام سرنگوني تان عالمگيرشود .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر