۱۳۹۴ اردیبهشت ۱۴, دوشنبه

تلاشهاي بيحاصل عبدالرضا رستمي مامور دون پايه وزارت اطلاعاتيكي از مهره هاي دست چندم رژيم كه اخيرا تلاش ميكند با هواداران مجاهدين در آلباني تماس گرفته و با وعده خروج از آلباني، آنها را به طور مستقيم و غيرمستقيم در خدمت وزارت اطلاعات بكار بگيرد، مزدوري به نام عبدالرضا رستمي ساكن آلمان است. او به شيوههاي گوناگون، براي افراد پيغام مي فرستد كه اگر عليه مجاهدين مقاله بنويسيد، اولا  براي هر مقاله به شما پول ميدهيم، ثانيا شما را غيرقانوني از آلباني خارج كرده و به كشورهاي اروپايي منتقل ميكنيم و همه هزينههاي خروج را هم خودمان تامين ميكنيم.البته پاسخ هواداران شريف به اين مزدور اين بوده و هست كه «مزدور برو گمشو»....ادامه


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر