۱۳۹۴ فروردین ۲۶, چهارشنبه

پرونده سازی مجدد بازجویان وزارت اطلاعات علیه زندانی سیاسی ارژنگ داودی



این زندانی سیاسی با پرونده سازی جدید بازجویان وزارت اطلاعات تحت عنوان سیاه نمایی چهره نظام و توهین به رهبری و سران نظام توسط قاضی وزارت اطلاعات آصف الحسینی رئیس شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج مورد محاکمه قرار گرفت....ادامه