۱۳۹۴ اردیبهشت ۴, جمعه

اقدامات سفارت آخوندها و كميته سركوب عراق براي انتقال مزدوران اطلاعات و نيروي قدس تحت عنوان خانواده ساكنان به ليبرتيدر روزهاي 25 فروردين و اول ارديبهشيت 1394كميته سركوب در نخست وزيري عراق، مأموران وزارت اطلاعات و نيروي تروريستي قدس رژيم ايران را تحت عنوان خانواده ساكنان به ليبرتي بردند. سفر اين مأموران به عراق و اقامتشان توسط سفارت رژيم در بغداد ترتيب داده شده است.
.... مقاومت ايران با تأكيد بر اينكه اعزام اين مزدوران يك حمام خون ديگر را در ليبرتي زمينه سازي مي‌كند، و با توجه به اينكه حضور آنان در تعارض آشكار با....ادامه


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر