۱۳۹۴ اردیبهشت ۴, جمعه

اطلاعات رژيم ايران دوباره برگ خانواده هاي اشرفي‌ها را بازي مي كند - صافي الياسرياين برگي است كه اطلاعات رژيم ايران در كمپ اشرف هم بازي كرده بود. عليرغم اين كه اين كار فشارهاي زيادي را روي مجاهدين آورد، به خصوص اين كه گروههاي مختلفي از ايران و غرب و هم‌چنين مزدوران محلي در عراق و صدها بلندگو براي تهديد كردن آنها به قتل و اعدام و شكنجه به اشرف آورده مي شدند اما مجاهدين با بي محلي خودشان، آن را سوزاندند. سفارت ايران هم كه اين گروه مزدور و ترسو – بله ترسو- را حمايت مالي مي كرد، نا اميد شد چرا كه شير ترسناك است حتي اگر در قفس خودش باشد از همين رو اشرفي‌ها عليرغم اين كه مشغول كارهاي خودشان بودند اما اين گروههاي مستحق سرزنش را مي ترسنداند.....ادامه


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر